KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B – SZYBKI

W CENIE zawsze:

 • Bezpłatny egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka) – trzy podejścia
 • Badania lekarskie – we własnym zakresie lub w CM na ul. Porajów 3a dr M. Strzępka.

Organizacja kursu:

 • spotkanie organizacyjne i badania lekarskie
 • szkolenie teoretyczne – weekendowo
 • szkolenie praktyczne – po zakończeniu części teoretycznej umawiamy jazdy dostosowując się do Państwa.

Ceny:
Kurs podstawowy – (30h teorii + 30h praktyki)
Cena kursu: 2690 zł (raty: 1000+1690)

Kurs z B1 do B – (20h praktyki)
Cena kursu: 1790 zł

Prawo jazdy kat.B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

WAŻNE:

1. JAK wg nowych zasad ZDOBYĆ PRAWO JAZDY?
2. Co nas WYRÓŻNIA?
3. Minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat B, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
Oświadczenie rodziców/opiekunów
4. Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych

Kurs na kategorię B obejmuje:

 • 30 godzin wykładów z teorii (w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • 30 godzin zajęć praktycznych

Samochody na jakich odbywają się zajęcia:
Hyundai i20, Skoda Fabia 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości